займы онлайн

Industristängsel

industristangsel66

Flätverksstängsel har ända sedan starten utgjort basen för Swefence .Flera höjder, maskstorlekar och tråddimensioner förekommer. 

Svensk standard är två meter högt staket (maska 50×50, 3 mm tjock ståltråd) med tre rader taggtråd som överklättringsskydd. Detta är också vad Försäkringsförbundet rekommenderar i sina regler för mekaniska inbrottsskydd RUS 200:3. 

För att säkerställa en lång livslängd är tråden nätet vävs av galvaniserad, alternativt gallrad och plastbelagd. Stängselstolparna tillverkas av helsvetsade stålrör som varmförzinkas alternativt VFZ/pulverlackeras. Detta ger stängslets  förutsättningar att tåla stora påfrestningar i form av sidolaster och inte minst klimatpåverkan. Standardfärger är, förutom galvat, mörkgrönt och svart. Andra kulörer ur RAL-skalan kan erhållas. Montage av stängsel utförs av vår egen specialutbildade personal. Detta samt alla tekniska lösningar, inte minst vad gäller motoriserade grindalternativ, gör att våra samlade resurser ger oss den smidighet som ni med all rätt har att ställa på ett modernt och framåtsträvande företag.

Untitled

Swefence säkerhetspaneler består av två horisontella trådar (8mm) sammansvetsade med lodräta trådar (6mm) till paneler. Maskstorleken är 200x50mm.

Standarddimensioner: Höjd: 1230, 2030 och 2430 mm. Längd: 2510 mm.

Stolpar av höghållfasthetsstål i dimensionsionerna 50x50x1,5 alt. 60x60x1,5mm, ger ett kraftfullt och luftigt områdesskydd.

Säkerhetspaneler är ett områdesskydd som genom sin konstruktion och utformning säkerställer en lång livslängd. Risken för skador på grund av åverkan är en liten samtidigt som miljöns påverkan är minimal tack vare valet av material och ytbehandling.

Våra säkerhetspaneler kan med fördel lackeras i de flesta kulörer enligt RAL-skalan. Möjligheten att utseendemässigt anpassa stängslet till byggnader och omgivning skapar goda förutsättningar till lösningar som både tillgodoser högt ställda säkerhetskrav och ett tilltalande yttre.

Säkerhetspaneler är ett områdesskydd för Er som har ett långsiktigt säkerhetstänkande och som ställer höga krav på säkerheten, estetiken och totalekonomin.

slide1

Palissadsystem är framtaget för ökad säkerhet beträffande områdesskydd. Detta stängsel i kombination med vår skjutgrind gör att ni får ett enormt effektivt skydd mot intrång och ökad möjlighet till säkra in och ut passager. Som överklättringsskydd kan nämnas sågtand, taggtråd.

Standardutförandet av palissadsystemet består av svetsade horisontella stålrör i dimension 30x50x1,5 samt vertikala profiler i dimension 20x30x1,25. Varje sektion fästes mellan stolpar i dimension 60x60x1,5 med säkerhetsinfästningar.

Palissadsystem tillverkas enligt nedanstående specifikationer.
All ytbehandling sker genom varmförzinkning enligt EN ISO 1461 (medelskikttjocklek 55) + eventuell lackering. Ytterdimension höjd 2000x 2200, 2400 och bredd 3000.

Palissadsystemet är ett områdesskydd som genom sin konstruktion och utformning säkerställer en lång livslängd. Risken för skador på grund av åverkan är minimal, vilket gör att det är enormt kostnadseffektivt.

Palissadsystemet kan med fördel lackeras i de flesta kulörer enligt RAL-skalan. Möjligheten finns att utseendemässigt anpassa stängslet till byggnader och omgivning vilket bidrar till god estetik och ett tilltalande yttre.

Swefence palissadsystem är ett områdesskydd för Er som har ett långsiktigt säkerhetstänkande och som ställer höga krav på säkerheten, estetiken och totalekonomin.

Undersidor