займы онлайн

Villastängsel

Untitled2

Swefence villa och barnstugestängsel består av ett brett standardsortiment. Förutom design har montage, skydds och livslängdskrav betonats vid tillverkning.

För att passa till olika användningsområden och utsatta miljöer finns villa och barnstugestängsel i flera olika utföranden. Plastbelagt mörkgrönt, olivgrönt, svart samt förzinkat. Dessa finns i olika höjder. Plastbelagda stängslen har ett dubbelt korrosionsskydd då de även är förzinkade under plasten.

Anpassade enkel- och dubbelgrindar finns i olika utföranden. Våra villastängsel har hög motståndskraft mot väder och vind samt mekanisk åverkan.

Stolpar och grindar tillverkas varmförzinkade eller förzinkade under plastbeläggningen.

Vi tillhandahåller ett komplett sortiment för allas behov som dessutom lämpar sig utmärkt för ”gör-det-självare”.

Stängsel till barnstugor är tillverkade till att motstå det vanliga slitaget. Oftast väljs en kraftigare spänntråd samt en mindre maskstorlek och överliggare för ökad livslängd. Grindarna kombineras med specialkonstruerade barnsäkra lås med tvåhandsfattning för ökad säkerhet.

Undersidor